Świetlica szkolna, stołówka

             Stołówka sąsiaduje ze świetlicą szkolną. Podajemy tu mleko, owoce lub warzywa  oraz obiady.

· Cena za tzw. mleko kolorowe podawana jest  na tablicy ogłoszeń.

· Czyste mleko, owoce lub warzywa są bezpłatne  - na zgłoszenie.

Zgłoszenia oraz opłaty przyjmuje pan Michał Kuchta — intendent.        

 

> REGULAMIN STOŁÓWKI <

 

           Program „Owoce w szkole” skierowany jest do uczniów klas I – III. Celem programu „Owoce w szkole” jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci przez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie, na etapie na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkole.

Realizacja programu rozpoczyna się corocznie w październiku. Każde dziecko zgłoszone przez rodziców/prawnych opiekunów otrzymuje w 20 wybranych tygodniach  roku szkolnego 2 porcje warzyw lub owoców (np. jabłka, marchewka) na tydzień.

Zgłoszenia przyjmuje pan Michał Kuchta – intendent.

 

           W ramach programu „Szklanka mleka” dzieci uczęszczające do szkoły mogą otrzymywać produkty mleczne bezpłatnie lub po niższej cenie. Celem programu jest promowanie zdrowego odżywiania poprzez zachęcenie dzieci do spożywania mleka i przetworów mlecznych oraz kształtowanie trwałego nawyku konsumpcji zdrowych produktów mlecznych. W naszej szkole mleko wydawane jest w poniedziałki, środy i piątki.

Mleko bez dodatków smakowych spożywane w szkole w ramach dopłaty krajowej, udostępniane jest bezpłatnie dzieciom
z klas I-V.

 

 

 

        

         Świetlica miejsce nauki, zabawy i wypoczynku dla uczniów szkoły.

Otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6:45 - 16:15.

· Kierownik świetlicy: mgr Małgorzata Kubicka.

· REGULAMIN świetlicy   >> 

· Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy  - pobierz    

 

          Wychowawcy układają tematykę zajęć wg następujących rodzajów działalności: plastycznej, technicznej, muzycznej, ruchowej, przyrodniczej, polonistycznej i matematycznej. W pracy stosują elementy socjoterapii, prowadzą pracę wyrównawczą, kształtują oczekiwane postawy, uczą rozwiązywania konfliktów poprzez komunikację i zachowania asertywne. Przeprowadzone zajęcia dają dzieciom możliwość czynnego wypoczynku i rozwijania  swoich zainteresowań, a także wyrównywania braków wiedzy w nauce.

Uczniowie odrabiają zadania domowe, doskonalą liczenie i czytanie, wyrównują braki wiedzy korzystając z pomocy koleżeńskiej lub indywidualnej pomocy wychowawcy. Wyrabiają w sobie poczucie odpowiedzialności za wygląd najbliższego otoczenia, poszanowania własności osobistej oraz mienia szkolnego. W czasie zajęć plastyczno - technicznych dzieci rozwijają swoje umiejętności i zdolności. Przygotowują przedstawienia, wykonują prace plastyczne, które zdobią korytarze szkoły, świetlicę i biorą udział w konkursach.

Lubianą przez dzieci formą zajęć są również gry i zabawy ruchowe. Przy sprzyjającej pogodzie odbywają się one na świeżym powietrzu (zabawy, spacery, wycieczki).

Szkoła Podstawowa nr 1

im.  Tadeusza Kościuszki

w Nowym Tomyślu