Rada Rodziców  2018/2019

Barbara Kubala-Ratajczak  -  przewodnicząca

Dariusz Kaźmierowski - sekretarz i skarbnik

Marzena Banachowicz

Krzysztof Baran

Monika Tanona

 

 

               Kontakt mailowy z Radą Rodziców:  rarosp1@wp.pl

Numer rachunku bankowego Rady Rodziców: 55 1090 1388 0000 0001 2427 5047

 

Sprawozdanie  finansowe z działalności RR w roku 2017/2018 >>

 

Komitet rodzicielski 

Składkę (40 zł) można wpłacać na konto Rady Rodziców. Tytuł wpłaty:  rada rodziców, imię i nazwisko ucznia, klasa.

 

Grupowe  UBEZPIECZENIE dzieci od 01 października 2018 r.

Składka — 43 zł. Wpłata na konto bankowe Rady Rodziców powinna być dokonana do końca września 2018 r. Tytuł wpłaty:  ubezpieczenie, imię i nazwisko ucznia, klasa.

 

Ogólne warunki ubezpieczenia dzieci >>

Oferta szczegółowa NNW >>

TABELA OCENY PROCENTOWEJ TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU >>

Załącznik nr 1. Tabela środków specjalnych >>

Aneks 1. DO TABELI OCENY PROCENTOWEJ TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU  >>

Szkoła Podstawowa nr 1

im.  Tadeusza Kościuszki

w Nowym Tomyślu