<<  MAPA

 

 

Organ prowadzący szkołę:

             Gmina Nowy Tomyśl

             ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl

            

Organ nadzorujący szkołę:

             Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu

             ul. Kościuszki 93, 60-967 Poznań

                

Zapraszamy do Jedynki

Uczniom zapewniamy:

             - wysoki poziom nauczania,

             - system jednozmianowy,

             - naukę języków obcych: język angielski od klasy I, język niemiecki od klasy IV,

             - zajęcia informatyki w nowocześnie wyposażonych pracowniach komputerowych od klasy I,

             - uczestnictwo w różnych kołach zainteresowań,

             - nowocześnie wyposażone sale lekcyjne (tablice multimedialne z dostępem do sieci internetowej),

             - lekcje wychowania fizycznego w salach gimnastycznych, korzystanie z boisk sportowych oraz bieżni do skoków w dal,

             - korzystanie ze zbioru bibliotecznego,

             - systematyczną pomoc pedagoga,

             - (prócz zajęć obowiązkowych) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne, korekcyjne,

             - opiekę specjalistyczną (higienista, psycholog, logopeda),

             - udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych,

             - szeroki program imprez klasowych i szkolnych,

             - bogatą ofertę imprez sportowo-rekreacyjnych,

             - wycieczki turystyczno-krajoznawcze,

             - aukcje, kiermasze, dyskoteki…,

             - wyjazdy do kin i teatrów,

             - obiady w stołówce szkolnej, dożywianie (mleko, owoce i warzywa),

             - opiekę w świetlicy szkolnej,

             - plac zabaw, kort tenisowy,

             - dowozy i odwozy uczniów z terenu Gminy Nowy Tomyśl.

 

 

 

         Procesem dydaktyczno-wychowawczym kieruje wykwalifikowana kadra nauczycielska, która dba o harmonijny rozwój każdego dziecka, jaki dokonuje się w procesie kształcenia umysłowego, moralno-społecznego, estetycznego, technicznego i fizyczno-zdrowotnego.

 

 

 

 

 

                 E-mail:  sekretariat@sp1-nt.pl

Obwód szkoły >>

 

 

Sekretariat:

czynny od Poniedziałku do Piątku

w godzinach od 7:00 do 15:30

 

Biblioteka szkolna  >>

czynna od Poniedziałku do Piątku

 

Higienistka:

Poniedziałki — 8:00 do 15:00

Wtorki — 8:00 do 15:00

Środy — 8:00 do 15:00

 

Pomoc logopedy, gab. nr 42a, I piętro >>

 

 

 

 

 

„Karta Rodziny 3+”

Program adresowany do rodzin zamieszkujących na terenie Gminy Nowy Tomyśl, w których rodzice mają na utrzymaniu troje lub więcej dzieci. Wnioski o wydanie Karty Rodziny 3+  należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej. Ulga dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych — sfinansowanie organizowanych przez szkołę imprez, dofinansowanie krajowych wycieczek  jeden raz w roku kalendarzowym do kwoty 500 zł na każde dziecko.

Pomoc psychologa, pan Bartosz, gab. nr 67, II piętro  >>     psycholog@sp1-nt.pl 

Wtorek—8:00 do 15:30

Środa—8:00 do 12:00

Czwartek—9:45 do 15:30

Piątek—8:00 do 10:45

 

Pomoc pedagoga, pani Dorota, gab. nr 67, II piętro    >>           

Poniedziałek—8:00 do 14:30

Wtorek—10:45 do 13:30

Środa—10:45 do 14:15

Czwartek—8:00 do 12:00

Piątek—11:30 do 14:45

 

 

      

 

 

Szkoła Podstawowa nr 1

im.  Tadeusza Kościuszki

w Nowym Tomyślu