· dydaktyczno-wyrównawcze (uczniowie klas I-VIII),

· rozwijająco-motywujące dla uczniów klas IV,

· koło muzyczne dla uczniów klas IV-VIII,

· koła matematyczne (dla wszystkich uczniów klas II),

· koło prac ręcznych „Koraliki i nitka” dla uczniów klas VI-VIII,

· koło dziennikarskie dla uczniów klas IV-VIII,

· koło czytelnicze dla uczniów klas I (grupy świetlicowe),

· koło filmowe (uczniowie klas I-VIII),

· koła sportowe dla uczniów klas III-VIII.

 

W ramach zajęć pozalekcyjnych realizowane są również:

           zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

           logopedyczne,

           rewalidacyjne,

           rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne.

 

 

Zajęcia pozalekcyjne  2018/2019

Szkoła Podstawowa nr 1

im.  Tadeusza Kościuszki

w Nowym Tomyślu