Kalendarz  2018/2019


Kalendarz MEN roku szkolnego 2018/2019  >>

· Podział roku szkolnego 2018/2019

                          I okres  -  3  września 2018 r. do 11 stycznia 2019 r.

                          II okres  - 28 stycznia do 21 czerwca 2019 r.

                                      

· Rady klasyfikacyjne

                          śródroczna  -  09.01.2019 r.

                          roczna  -  13.06.2019 r.

 

· Kalendarz imprez szkolnych  >>

· Harmonogram konkursów  >>

· Harmonogram wywiadówek i konsultacji

              I okres: 

11.09.2018 r. (wtorek) – wywiadówka dla  wszystkich klas (od I do VIII),

18.09.2018 r. (wtorek) – wywiadówka dla rodziców uczniów klas IV,

06.11.2018 r. (wtorek) – konsultacje,

18.12.2018 r. (wtorek) – konsultacje,

10.01.2019 r. (czwartek) – wywiadówka [przekazanie ocen klasyfikacji śródrocznej]  UWAGA! Wyjątkowo tego dnia wszystkie klasy od 16:30-17:00.

                           

                           II okres: 

12.03.2019 r. (wtorek) – konsultacje,

30.04.2019 r. (wtorek) – konsultacje,

28.05.2019 r. (wtorek) – wywiadówka [przekazanie propozycji ocen rocznych]  UWAGA! Wyjątkowo tego dnia wszystkie klasy od 16:30-17:00.

 

                          Wywiadówki i konsultacje w godzinach:

                          Klasy 1-3  -  od 16:30 do 18:00,

                          Klasy 4-8  -  od 17:00 do 18:30.

 

· Inne ważne terminy

Początek roku szkolnego: 03 września 2018 r.

Dni apelowe [obowiązuje strój galowy]: Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Niepodległości, Dzień Patrona.

Uroczystość pasowania Pierwszoklasistów:  w opracowaniu.

Dzień Wszystkich Świętych: 1 listopada 2018 r.

Narodowe Święto Niepodległości: 11 listopada 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 do 31 grudnia 2018 r.

Święto Trzech Króli: 06 stycznia 2019 r.

Ferie zimowe: 14 do 27 stycznia 2019 r.

Rekolekcje: 11—13 marca 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 18 kwietnia  do 23 kwietnia 2019 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:  w opracowaniu.

Zakończenie rocznych zajęć21 czerwca 2019 r.

Ferie letnie: 22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.

 

Szkoła Podstawowa nr 1

im.  Tadeusza Kościuszki

w Nowym Tomyślu