Kadra 2018/2019

Dyrektor szkoły - Krzysztof Magdans

Wicedyrektorzy szkoły  -  Dorota Łukaszyk, Tomasz Siwiński

Kierownik świetlicy - Małgorzata Kubicka

Sekretariat - Barbara Starzak, Natalia Świderska

 

Nauczyciele klas 1-3
Alina Adamiak - nauczyciel i wychowawca kl. IIIb, 
Ewa Borowiak - nauczyciel i wychowawca kl. IIc,
Anna Grześkowiak - religia w klasach I-IV, WDŻ,
Julita Jakubowska, - nauczyciel i wychowawca kl. Ic,

Sylwia Krakowiak - nauczyciel i wychowawca kl. IIb, 

Justyna Korbanek - nauczyciel i wychowawca kl. Ib, 
Monika Kroma - język angielski, 
Mirosława Marciniak - nauczyciel i wychowawca kl. Ia,

Julianna Marciniak - nauczyciel i wychowawca kl. IId, opiekun Samorządu Uczniowskiego,

Anna Meysner - nauczyciel i wychowawca kl. IIIa, 
Mariola Wieczorek - nauczyciel i wychowawca kl. IIa,
Elwira Zimna - nauczyciel i wychowawca kl. Id.

 

Nauczyciele klas 4-8
Renata Andrzejczak - wiedza o społeczeństwie,

Lucyna Bernaczyk - j. niemiecki,

Anna Beyer - wychowawca kl. VIa, wychowanie fizyczne, 
Dariusz Brzostowski - wychowawca kl. Vd, język angielski,

Krzysztof Czajka  - wychowanie fizyczne,  
Luiza Dembiecka - język niemiecki,
Mariusz Dolecki - matematyka, zajęcia komputerowe, informatyka,
Karolina Fornalik - wychowawca kl. VIIb, j.polski,

Patryk Frasz - wychowanie fizyczne,

Piotr Jarczewski  -  biologia,
Katarzyna Jopek - wychowawca kl. VIIIb, muzyka, technika, plastyka,
Monika Kawała - religia, WDŻ,

Elżbieta Kreczmer - matematyka, zajęcia komputerowe, informatyka,
Agnieszka Kroma - wychowawca kl. Va, plastyka, język angielski, muzyka,
Monika Kroma - wychowawca kl. VIIIa, język angielski,

Ewelina Księżnik  - j. niemiecki,

Danuta Łukaszewicz-Fras- wychowawca kl. IVb, matematyka,  
Dorota Łukaszyk - informatyka,
Małgorzata Magdans - wychowawca kl. VId, wychowanie fizyczne,
Krzysztof Magdans - wychowanie fizyczne,  
Radosław Marcinkowski –wychowawca kl. IVa, historia, EDB,
Joanna Minge - wychowawca kl. VIIa, język polski, 

Anna Pietruszyńska - wychowawca kl. VIc, język polski, historia,

Małgorzata Polańska - wychowawca kl. IVd,  informatyka,

Lucyna Przybyła - wychowawca kl. Vc, przyroda, matematyka, fizyka, biologia,

Renata Racz  - WDŻ,
Nadia Szweda - wychowawca kl. VIb, język angielski,

Katarzyna Tomaszewska - wychowawca kl. IVc, język polski, język angielski,

Iwona Wesoła - wychowawca kl. Vb, geografia, przyroda,

Dorota Wińczo-Konieczna  -  plastyka.

 

Wychowawcy świetlicy  
Kamila Błażewicz,

Natalia Czerwińska,
Marta Janowska,

Marlena Karcz,

Małgorzata Kubicka,

Marta Liczbańska,

Marta Matuszak-Kolasińska,

Małgorzata Polańska,   
Anna Schulz,
Anna Tomaszyk.
 
Bibliotekarze
Agnieszka Ostrowska, opiekun Samorządu Uczniowskiego,
Beata Wolna.

Psycholog - Bartosz Gostyński

Pedagog - Dorota Wińczo-Konieczna

Terapia logopedyczna -  Marta Janowska, Grażyna Michna,  Hanna Paszkowska

Terapia pedagogiczna  - Magdalena Błaszczak, Ewa Borowiak

Szkoła Podstawowa nr 1

im.  Tadeusza Kościuszki

w Nowym Tomyślu