Dla uczniów

 

· Plastyka: 

oś czasu

Sztuki plastyczne

Podstawy wiedzy o sztukach plastycznych

Krzyżówka z podstawowych wiadomości z plastyki

 

· Technika:

Dwa sposoby wiązania krawatów >>

Rzutowanie w rysunkach technicznych  /prezentacja/

Standardowe rozmiary/formaty arkusza papieru

powszechnie stosowane >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· Matematyka:

Figury płaskie, pola i obwody >>

Rodzaje trójkątów  >>

 

· Informatyka:

Pożyteczna instrukcja korzystania z Internetu

Wybrane skróty klawiszowe

rozszerzenia plików oraz wybrane funkcje klawiszy w klawiaturze

System operacyjny

Tabela    Tabela Sortowanie     Sortowanie danych 2     wycieczka

Excel1    Excel2  Excel3   Excel4    Excel5

Excel6-wydatki  Excel7-data   Excel8-wykres Excel9-wykres2

 

· OFERTA konkursów >>

Informacje dotyczące konkursów wywieszane są na tablicy (na I piętrze, vis a vis tablicy informacyjnej).

Dziecko w sieci

Internetowe zagrożenia

Elementarz dla rodziców

Cyberprzemoc

Program do czytania plików w formacie PDF   >>>

Szkoła Podstawowa nr 1

im.  Tadeusza Kościuszki

w Nowym Tomyślu